Yönetim ve Yetki


Warning: file_get_contents(http://www.linkedin.com/countserv/count/share?url=http://candangenceroglu.com/yonetim-ve-yetki/&format=json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/candangenceroglu/public_html/wp-content/plugins/tk-social-share/tk-social-counter.php on line 145

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size  danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur.

Erich  Fromm

     Sevgili okurlar bu ayki makalemizin içeriği her zaman en çok tartışılan konuların başında gelen yetki mevzusudur. Oldukça geniş ve kapsamlı olan bu konuyu iki bölüm halinde anlatmaya çalışacağım. İş yaşamında en çok karşılaşılan sorunlardan biri yetki ve yetki kargaşasıdır. Yetkinin kullanılma biçimi, yetkinin sınırları ve tüm bunların belirsizliğinden kaynaklanan yetki karmaşası tartışmasında; kimin hangi yetkiye sahip olduğunun bilinmemesi, insanların kullanmasını bilmedikleri bir yangın söndürücüyle yangın yerine sürülmelerine benzer.

 

Yetki kargaşasının yaşandığı bir yerde yöneticilerin, sorunlara müdahale etmekten ziyade sorunlardan kaçmaya yönelik tavırlarıyla karşılaşırız. Aynı düzeyde görev yapan yöneticiler ani bir sorun ortaya çıktığı zaman “Bu olay benim yetki alanımdadır”  tavrından çok  “Bu olay benim yetkim dışındadır” tavrını gösterirler. Bunun nedeni sorunları çözme aşamasında karşılaşacakları zorluk, engel  ve zararları göğüslemekten kaçınmalarıdır. Ortaya çıkabilecek başarısızlıklar ve başka sorunlara neden olma durumunda kendisine “ Bu senin yetki alanının da değildi niye müdahale ettin?’’ denilecektir. Yetkisini kullanamayan bir yönetici istenilen düzeyde verimli olamayacağı gibi, işini çok daha iyi yapabilecek kişilerinde önünü kapatır. Sorumluluktan kaçınmak, risk almamak ve gerektiğinde müdahale etmeyen yönetici tipi kendisini işletmeye taşıtır.

Yetki kargaşasının yol açtığı sorunları özetlemeye çalışırsak:

  • Kişisel çatışmalar ve egoların öne çıkmasına
  • Acil ve önemli sorunların ortada kalmasına, sorunların etkisinin gittikçe ağırlaşmasına.
  • Yöneticilerin özgüven kaybına neden olmasına
  • Yöneticilerin birbirilerine güvenmemelerine
  • İşletmenin itibar, imaj ve güven kaybına uğramasına
  • Takım çalışması ve amaç birliğinin ortadan kalkmasına yol açar.

Daha etkili ve her şeyi kontrol altında tutmak amacıyla tüm yetkiyi kendinde toplayan bir yönetici, amacının tam tersi bir sonuçla karşılaşır. Faaliyetlerin farklı alanları, uzmanları; bu alanların farklı etkileri ve problemleri vardır. Böylesine karışık bir sistemde “tek yönetici” anlayışı işleri daha da çıkmaza sokacaktır. Daha çok sayıda insanı kontrol edebilmenin ve farklı her alanda hakim olabilmenin şartı, yetkiyi en uygun kişilere devretmektir. Böylelikle kişiler en verimli olabilecek alanda yetki ve sorumluluklarıyla çalışmaya teşvik edilirse ortaya her alanda verimli olabilecek bir takım çıkarılmış olur.

Daha etkin bir yönetim ve hakimiyet için yetki devri mutlaka yapılmalıdır. Yetki devri yaptığı halde her işe fiilen müdahale eden, yetkilerinden bir türlü vazgeçemeyen yönetici tipi; yönetim sürecine, hiçbir yetki devri yapmamış her şeyi kendinde toplayan bir yöneticiden daha çok zarar verir. Kurallara, sistemlere, yapılanmalara uymamak; kuralsızlık ve sistemsizliklerden çok daha zararlıdır. Etkili, hızlı, sorunları zamanında çözebilmek ve işletmeyi her alanda yönetebilmenin şartı yetki devrini yapmaktır. Çok yetki az yönetimdir.

Yetkilerin devredilmesinde denklik şartı aranmalıdır. Devredilen yetkinin sınırları, verilen görevlerin yerine getirilmesini kapsayacak şekilde olmalıdır. Yetki, görevi yapmaya yetmiyorsa görevin yerine getirilmesinde kargaşalık oluşur. Yeterli yetkilerle donatılmamış görevler  eksiktir ve üst yönetimler sık sık bu sorunlarla uğraşmak zorunda kalırlar. Yetkisizlik söz konusu olunca sorunlar bir üst makama taşınmak zorunda kalır. Havale edilen sorunlar, çözüm bekleyen üstler için çözümsüz hissi oluştururlar.

Özetlemek gerekirse böylesine uzun bir konuyu önümüzdeki sayıda da irdelemeye devam edeceğiz. Yetkinin devri, sorumluluğun tamamen devri anlamına gelmez. Yetkiyi etkinleştirecek kişiye güvenle verirken aynı sorumluluğu da paylaşmak gerekiyor. Yetki, sorumluluktan fazla olmalıdır. Yetkinin sorumluluktan fazla olması sorunlara acil müdahale bakımından olumludur. Taşan problem üstlere intikal ettirilmeye gerek kalmaz, sorumluluk içinde yetki daha etkin kullanıldıkça özgüvenle beraber pekişerek gelişecektir.

Hiçbir mantık, hiçbir yönetim bir yerde yangın çıktığı halde  “Benim yetkim yok yangının söndürülmesine müdahale edemem’’ gerekçesini kabul edemez.

Ben İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler mezunuyum. İş yaşamına 1985 yılında sigorta, turizm, nakliye taahhüt ve taşımacılık faaliyetleriyle başladım. Katı atık sektörde yurt içi ve yurt dışı projelerde bulundum. Sektörde uzun yıllar üst düzey yöneticilik makine ikmal ve satın alma direktörlüğü, gurup yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundum.28 yıla yakın tecrübemle 2014 yılında Gentek Lojistik, Temizlik ve Endüstriyel Ürünler A.Ş’yi kurarak katı atık ekipmanları satış, kiralama, temizlik ve geri dönüşüm alanında faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Site Footer