Güven

’Güven görüp görebileceğiniz en ürkek kuştur. Bir uçarsa bir daha yakalayamazsınız.’’   Bugünkü konumuzda insanlık tarihi kadar eski bir kavramdan yani güvenden söz edeceğiz. İlkel toplumdan günümüzün bilgi toplumuna değin,

Continue Reading

Site Footer